Dagmar Szarková

Cyklické krivky

Krivka, vytvorená (trajektóriou) dráhou pohybu bodu C pevne spojeného s kružnicou kh(Sh, rh),
ktorá sa kotúľa po pevnej kružnici kp(Sp, rp), sa nazýva cykloida.
Pohyb nazývame cyklickým pohybom.
Jedna vetva cykloidy vznikne jeným odkotúľaním kružnice kh po pevnej kružnici kp,
(t.j. dĺžka jednej vetve cykloidy sa rovná dĺžke obvodu kotúlajúcej sa kružnice kh). 

Nech vzdialenosť d = |C, Sh|. Rôznymi variantmi vzájomnej polohy kružníc, resp. kružnice a priamky (priamku považujeme za kružnicu s nekonečne veľkým polomerom) získame nasledovné cykloidy:

 1. Epicykloidaepicykloida  je krivka vytvorená pohybom bodu C pevne spojeného s kružnicou kh,
  ktorá sa kotúľa svojim vonkajším obvodom po vonkajšom obvode pevnej kružnice kp.    
         Ak d = rh , potom získame prostú epicykloidu – dráha bodu C .
         Ak d < rh , potom získame skrátenú epicykloidu – dráha bodu C´´ .
         Ak d > rh , potom získame predĺženú epicykloidu – dráha bodu .

 

 1. Hypocykloidahypocykloida   je krivka vytvorená pohybom bodu C pevne spojeného s kružnicou kh,
  ktorá sa kotúľa svojim vonkajším obvodom po vnútornom obvode pevnej kružnice kp (rh < rp).
         Ak d = rh , potom získame prostú hypocykloidu – dráha bodu C .
         Ak d < rh , potom získame skrátenú hypocykloidu – dráha bodu C´´.
         Ak d > rh , potom získame predĺženú hypocykloidu – dráha bodu .
 1. Pericykloidapericykloida   je krivka vytvorená pohybom bodu C pevne spojeného s kružnicou kh,
  ktorá sa kotúľa svojim vnútorným obvodom po vonkajšom obvode pevnej kružnice kp (rh > rp).
         Ak d = rh , potom získame prostú pericykloidu – dráha bodu C .
         Ak d > rh , potom získame skrátenú pericykloidu – dráha bodu C´´.
         Ak d < rh , potom získame predĺženú pericykloidu – dráha bodu .

Pericykloidálny pohyb je vratný pohyb k epicykloidálnemu pohybu a aj naopak.

 

 1. Ortocykloidaortocykloida   je krivka vytvorená pohybom bodu C pevne spojeného s kružnicou kh,
  ktorá sa kotúľa po priamke kp.
         Ak d = rh , potom získame prostú ortocykloidu – dráha bodu C.
         Ak d < rh , potom získame skrátenú ortocykloidu – dráha bodu C´´.
         Ak d > rh , potom získame predĺženú ortocykloidu – dráha bodu .

Konštrukcia  bodov prostej ortocykloidy

 

 1. Evolventa kružniceevolventa kružnice   je krivka vytvorená pohybom bodu C pevne spojeného s priamkou kh,
  ktorá sa odvaľuje po pevnej kružnici kp.
         Ak d = 0 , potom získame prostú ortocykloidu  – dráha bodu C .
         Ak d > 0 , potom získame skrátenú ortocykloidu – dráha bodu .
         Ak d < 0 , potom získame predĺženú ortocykloidu – dráha bodu C´´.